tel. +48 511 666 315 | e-mail : lbdin@lbdin.pl

Witamy na stronie

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO), informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Lider Budownictwa Drogownictwa i Nieruchomości mgr inż. Jacek Karkowski z siedzibą ul. Jagiełły 31D lok.28 41-106 Siemianowice Śląskie.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisemnie na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lbdin@lbdin.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu realizacji zawarcia i wykonania umowy,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • organom podatkowym i innym instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
 • podmiotom współpracującym ze mną w zakresie księgowym, prawnym, i informatycznym.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku kiedy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.